top of page

Mercurius

Linjeforening for økonomistudenter ved UiA

Mercurius er linjeforeningen for økonomistudenter ved Universitetet i Agder. Vi sørger for en god studietid med gode arrangementer og godt studentmiljø. Med bedriftspresentasjoner og andre faglige arrangementer er vi et bindeledd mellom studentene og næringslivet.

Fadderuka

Mandag 15. august starter fadderuka ved UiA! I løpet av studiestarten vil du bli kjent din faddergruppe, nye medstudenter og oss i Mercurius. Denne fadderuka så har vi laget et spennende program for økonomistudentene som alle kan glede seg til! Delta på fadderuka, og du vil komme rett inn i vårt sosiale studiemiljø!

Næringsliv

Mercurius jobber til daglig med å koble studenter og næringslivet sammen. Dette i form av bedriftspresentasjoner, Karrieredagen og ved tett samarbeid med bedrifter. Mercurius ønsker å samle et godt utvalg av bedrifter fra ulike bransjer, til å presentere seg selv og hvilke muligheter som finnes i de ulike firmaene.

Engasjer deg!

Ønsker du å utvide ditt nettverk, opparbeide relevant kunnskap eller komme i kontakt med bedrifter? Da er Mercurius studentforeningen for deg! Gjennom å være en del av Mercurius vil du få muligheten til å skille deg ut i søknadsbunken til din fremtidige arbeidsgiver!

OM OSS

Økonomistudentene på Handelshøyskolen UiA har posisjonert seg med en svært aktiv og velprofilert forening. Foreningen for økonomistudentene i Kristiansand, Mercurius, er en organisasjon som ivaretar de fleste deler av studentlivets utfordringer.

 

 

Aktivitetene i Mercurius tuftes på tre hovedsøyler:

  • Vennskap

  • Kunnskap

  • Nettverk

Mercurius har eksistert nesten like lenge som siviløkonomutdanningen ved UiA. Aktivitetsnivået er høyt. Den daglige administrasjon blir ivaretatt av styret med hjelp av deres respektive utvalg.

SAMARBEIDSPARTNERE

Mercurius logo
bottom of page