top of page

OM OSS

Økonomistudentene på Handelshøyskolen UiA har posisjonert seg med en svært aktiv og velprofilert forening. Foreningen for økonomistudentene i Kristiansand, Mercurius, er en organisasjon som ivaretar de fleste deler av studentlivets utfordringer.

 

Aktivitetene i Mercurius tuftes på tre hovedsøyler;

  • Vennskap

  • Kunnskap

  • Nettverk

Vennskap
Vennskap, samhold og identitet danner grunnlaget for suksess. Et kjennetegn med Mercurius, og økonomiutdanningen i Kristiansand er det brede engasjement og ekte vennskap studentene i mellom. Sosiale aktiviteter starter fra første skoledag, med fadderordning og innrykksuke, og fortsetter slag i slag året igjennom. Velferdsutvalget ivaretar den sosiale dimensjonen av vår aktivitet.

Kunnskap
Kunnskap og personlig utvikling er en målsetningen ved et hvert studium. Fagutvalget i Mercurius kvalitetssikrer fagplan og forelesere gjennom hyppige evalueringer. Det økonomiske fagmiljø ved UiA er lydhøre for konstruktiv kritikk. Fagutvalget samarbeider også med NHH, HHB, UMB og BI om siviløkonomstudiet mer generelt.

Nettverk
Nettverksbygging mot næringslivet er en prioritert aktivitet i Mercurius. Nettverk og relasjoner er av avgjørende betydning for vår aktivitet i dag, og for den enkelte students karriere i fremtiden. Markedsføringsutvalget, næringslivsutvalget og karrieredagsutvalget arbeider hver på sin måte med relasjonsbygging. Vårt nedslagsfelt er både nasjonalt og lokalt. KPMG OG Nordea er våre hovedsamarbeidspartnere.

Mercurius har eksistert nesten like lenge som siviløkonomutdanningen ved UiA. Aktivitetsnivået er høyt. Den daglige administrasjon blir ivaretatt av styret med hjelp av deres respektive utvalg.

Mercurius logo
bottom of page